اول باید بدانیم چطور Armator هم در Weight Paint mode فعال باشد.

برای این منظور کافی است تا ابتدا Armature را انتخاب و با نگه داشتن دکمه شیفت Body را انتخاب کنید
نکته مهم این که هر دو گزینه Paint Mask و Vertex Selection باید خاموش باشد.
سپس با استفاده از Ctrl + LeftClick می توانید استخوان بندی مورد نظر را انتخاب کنید.

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی بدن بصورت متنی و ویدئو
Character Sculpt, Retopology & Rig

انتخاب Bone در Weightpaint Mode

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

انتخاب Bone در Weightpaint Mode