برای چرخاندن مسیر ها در بلندر کافیست در بخش Edit Mode هر نقطه را انتخاب کنید و با گرفتن کلیدهای ترکیبی Ctrl + T آنرا بچرخانید.

چرخاندن مسیرها در بلندر

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

چرخاندن مسیرها در بلندر