ایجاد Turntable در Blender

ایجاد Turntable در Blender: برای ساخت یک فیلم 5 ثانیه ای از چرخش 360 درجه دور آبجکت با فریم ریت 60 fps مراحل زیر را طی کنید.

در یکی از پنل ها Graph Editor را فعال کنید.

مطمئن شوید که 3D Cursor در مرکز قرار دارد. با زدن کلید های Shift+S و انتخاب گزینه Cursor to world Origin.

با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+A و انتخاب Empty/Plane یک آبجکت خالی ایجاد می کنیم.

سپس با استفاده از کلید i از منوی باز شده روی Rotation کلیک کنید. با این کار یک keyframe در نوار تایم لاین اضافه می شود. حال تایم لاین را روی فریم 150 قرار دهید

کلیدهای ترکیبی R+Z+180 بزنید و با زدن کلید I روی Rotation کلیک کنید.

به فریم سیصد بروید و مجدد با کلیدهای ترکیبی R+Z+180 و کلید I روی Rotation کلیک کنید تا Keyframe جدید ایجاد شود.

به Graph editor بروید و نقاط میانی را حذف کنید. همه نقاط را با زدن کلید A انتخاب کنید و سپس با زدن حرف V از منوی باز شده روی گزینه Vector کلیک کنید تا تبدیل به بردار شوند.

حال نوبت اتصال دوربین به Empty plane است. دوربین را انتخاب کنید و با نگه داشتن کلید Shift پلن خالی را انتخاب کنید. سپس کلید های ترکیبی Ctrl+P را بزنید و گزینه Object Keep Transform را انتخاب کنید.

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی بدن بصورت متنی و ویدئو
Character Sculpt, Retopology & Rig

ایجاد Turntable در Blender

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

ایجاد Turntable در Blender