رندر سایه بدون زمینه

برای رندر آبجکت ها و سایه های آن ها که روی زمین شکل گرفته باید یکابجکتیمانند Plane ایجاد کرد و خاصی Plane را طبق روال زیر تغییر داد.

نکاتی که قبل از مراحل اصلی و بصورت پیش زمینه باید انجام دهید:

  1. موتور رندر را روی Cycles قرار دهید.
  2. وارد Render Properties شوید و در بخش Film گزینه Transparent را فعال کنید.
  3. وارد پنل Output Properties شوید و در بخش Output گزینه file format را روی PNG قرار دهید.

مراحل اصلی فعال سازی رندر سایه آبجکت روی سطح بدون وجود زمینه:

  1. Plane را انتخاب کنید
  2. وارد پنل Object Properties شوید
  3. گزینه Shadow Catcher را فعال کنید

رندر سایه بدون زمینه

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

رندر سایه بدون زمینه