Shrinkwrap

محمد نوری

استفاده از Shrinkwrap در مدلسازی کاراکتر

همانطور که در مقاله Retopology توضیح دادیم که مدیفایر Shrinkwrap برای هم سطح شدن حجم Retopology به حجم اسکالپت شده به کار می رود. تا زاحت تر بتوانیم حجم Retopology را بسازیم

پس از این که حجم را اسکالپت کردید و تمام جزئیات آنرا اضافه کردید سراغ Retopology می رویم.

  1. به عنوان مثال اگز در حال ایجاد سر یک کاراکتر هستید بهتر است به حجم اسکالپت شده یک Sphere اضافه کرده و شروع به هم انداه کردن آن با حجم اسکالپت شده کنید.
  2. سپس وارد محیط اسکالپت شده و کره را تا حد ممکن با صورت هماهنگ کنید.
  3. در این قسمت به حجم جدید مدیفایر Shrinkwarp را اضافه کنید و وارد تنظیمات آن شویدو
  4. تنظیمات را بر اساس تصویر زیر اعمال کنید
Shrinkwarp

5. با این تفاوت که در مقابل گزینه Target شما باید حجم اسکالپت شده را انتخاب کنید.
6. یک بار از این مدیفایر Duplicate ایجاد کنید و یکی از آن ها را Apply کنید.
7. مدیفایر Subdivision Surface را اضافه کنید. این مدیفایر موقتی است. و پیشتر آن را اعمال خواهیم کرد.
8. اگر نیاز بود تا پالیگان هایی به حجم جدید اضافه کنید مانند گودی چشم و … در ابتدا Snapp را فعال و Snapping را روی گزینه Face قرار داده و فقط تیک گزینه Project Individual Elements را فعال کنید.
9. همچنین برای راحتی کار با Polygon ها وارد مسیر زیر شوید و گزینه را فعال کنید.
object Properties > Viewport Display > In Front
10. مدیفایر Subdivision Surface را بالاتر از مدیفایر Shrinkwrap قرار دهید
11. Subdivision Surface > Levels Viewport > 1
12. Subdivision Surface > Apply
13. Shrinkwrap > Duplicate > Apply
14. Multiresulation > Subdivide > 3
15. مدیفایر Multiresolation را بالاتر از Shrinkwrap قرار دهید.
16. Shrinkwrap > Apply
17. Modifier : Data Transfer > Face Corner Data > Vertex Color
18. Modifier : Data Transfer > Source = Sculpt
19. Data Transfer > Apply


چه برای ساختن کاراکتر با پالیگان های کمتر و در عین حال داشتن مدلی دقیق، در ابتدا باید یک بار

Shrinkwrap

محمد نوری

monopen-3d-character.

ساخت مدل سه بعدی کاراکتر

Blender

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی صورت کاراکتر به همراه ریگ و انیمیت بصورت ویدئو

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.