حذف Title Bar در Blender

برای حذف Title Bar در Blender کافیست به مسیر زیر بروید

Window > Toggle Window Fullscreen
آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی بدن بصورت متنی و ویدئو
Character Sculpt, Retopology & Rig

حذف Title Bar در Blender

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

حذف Title Bar در Blender