قرار دادن Pivot point در مرکز آبجکت

برای قرار دادن Pivot point در مرکز آبجکت وارد Edit Mode شوید و هم نقاط آنرا انتخاب کنید. سپس کلید های ترکیبی Shift+s را بزنید و گزینه Cursor to selected را انتخاب کنید.

سپس به Object Mode بروید و مسیر زیر را طی کنید.

Object > Set Origin > Origin to 3d cursor

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی بدن بصورت متنی و ویدئو
Character Sculpt, Retopology & Rig

قرار دادن Pivot point در مرکز آبجکت

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

قرار دادن Pivot point در مرکز آبجکت