ایجاد متریال گرادیانت gradient

برای ایجاد متریال gradient مراحل زیر را دنبال کنید.

  1. به آبجکت متریال جدیدی اختصاصی دهید
  2. به پنل Shader Editor بروید و Principled BSDF را حذف کنید
  3. با رفتن به این مسیر Shader را ایجاد کنید.
    Shift+A > Shader > Diffuse BSDF
    Shift+A > Color > MixRGB
    Shift+A > Texture > Gradiant Texture
  4. طبق تصویر زیر ارتباطات را ایجاد کنید.
Gradient material in blender
آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی بدن بصورت متنی و ویدئو
Character Sculpt, Retopology & Rig

Gradient

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

Gradient