نقاشی دیجیتال نیازمند برنامه های گرافیکی مانند Adobe PhotoshopT Corel Painter, Autodesk SketchBook,… می باشد.برای طراحی بهتر معمولا از قلم های طراحی استفاده می شود. این قلم هل دارای حساسیت فشار و در برخی از آن ها نیز دارای تشخیص زاویه هستند. همین دو ویژگی باعث می شود تا نسبت به موس طراحی را ساده تر کرده و به واقعیت نزدیک تر کند. حساسیت به فشار از مزیت های فوق العاده قلم دیجیتال است. با این حساسیت میتوان از این قلم ماند سایر قلم های معمولی اثر های متفاوتی روی زمینه اری ایجاد کرد. تشخیص شیب یا زاویه قلم نیز دقیقا برای شبیه سازی مداد معمولی و اثر آن بر روی کاغذ در قلم های دیجیتال تعبیه شده است.

Digital painting by: Mohamad Nouri

نقاشی دیجیتال

محمد نوری

2 دیدگاه دربارهٔ «نقاشی دیجیتال;

دیدگاهتان را بنویسید

نقاشی دیجیتال