نمونه کار طراحی

بسته بندی

طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لیبل + چاپ

لوگو

کاتالوگ

تیزر تبلیغاتی

متریال و رندر از آبجکت سه بعدی

وبسایت

طراحی وبسایت شرکت تولیدی رویال خواب
royalkhab.com
طراحی وبسایت شرکت کارامتر
karametr.com

سایر

مدلسازی سه بعدی و دیجیتال پینت

مدلسازی سه بعدی قطعات خودرو
طراحی و مدلسازی کاراکتر سه بعدی
طراحی و مدلسازی کاراکتر سه بعدی
طراحی و مدلسازی سه بعدی
طراحی و مدلسازی کاراکتر سه بعدی
دیجیتال پینت
طراحی و مدلسازی کاراکتر سه بعدی
طراحی و مدلسازی کاراکتر سه بعدی
طراحی و مدلسازی کاراکتر سه بعدی
طراحی و مدلسازی کاراکتر سه بعدی
دیجیتال پینت