وکتور چیست؟

وکتور چیست؟ وکتور چیست؟ گرافیک وکتور، تصاویر گرافیکی کامپیوتری هستند که از روابط نقاط دو بعدی تعریف می شوند. این نقاط بوسیله خطوط و منحنی به شکل چند ضلعی و یا شکل های دیگر به هم متصل شده اند. هر یک از این نقاط یک موقعیت مشخص روی بردار X و Y در صفحه برنامه … ادامه

پیکسل چیست؟

پیکسل چیست؟ پیکسل چیست؟ کوچکترین واحد تشکیل دهنده تصویر دیجیتالی یا گرافیکی است که می تواند در یک نمایشگر دیجیتال نمایش داده شود. تعریف دیگر: در تصاویر دیجیتال، یک پیکسل (Pel) یا عنصر تصویر، یک نقطه فیزیکی روی یک تصویر رستر (خطی) است. کوچکترین عنصر قابل آدرس دهی در بین تمامی نقاط قابل آدرس دهی توسط صفحه … ادامه