متریال گریادیانت در بلندر

برای ایجاد متریال گرادینت در بلندر مراحل زیر را انجام دهید

Blender Gradient Material

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

Blender Gradient Material