کار با Bezier

افزودن ورتکس به Bezier

راه اول: برای این کار کافی است دو نقطه یا بیشتر را انتخاب کنید و راست کلیک کرده سپس Devide را انتخاب کنید.
راه دوم: نقاط را انتخاب و با زدن کلید V از منوی انتخاب شده Automatic را انتخاب کنید.

2. تبدیل نقاط از گوشه به منحنی کامل

برای این کار کافی است نقاط مورد نظر را انتخاب کرده و بعد از راست کلیک از منوی باز شده Recalculate Handles را انتخاب کنید.

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی بدن بصورت متنی و ویدئو
Character Sculpt, Retopology & Rig

Bezier

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

Bezier