هم سطح کردن نقاط انتخاب شده در بلندر

در مواقعی لازم است تا نقاط یا ورتکس های انتخاب شده را که هم سطح نیستند را هم سطح کنیم. برای این منظور پس از انتخاب این ورتکس ها از کلید های ترکیبی زیر استفاده کنید.

هم سطح کردن نقاط انتخاب شده در بلندر در راستای محور Z

S+Z+0

هم سطح کردن نقاط انتخاب شده در بلندر در راستای محور X

S+X+0

هم سطح کردن نقاط انتخاب شده در بلندر در راستای محور Y

S+Y+0

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی بدن بصورت متنی و ویدئو
Character Sculpt, Retopology & Rig

دیدگاهتان را بنویسید