About

در این وبسایت آموزش گرافیک کامپیوتری برای افراد علاقه مند به این زمینه را داریم. از مبتدی گرفته تا سطح پیشرفته.
.موضوعات دسته بندی شده و از نقطه صفر شروع می کنیم. هم چنین تکنیک های حرفه ای را در بخش پیشرفته آموزش خواهیم دادمحمد نوری